waterpol.org
Młodzi bezrobotni potrzebują wsparcia - WaterPOL.org
Organizacja NYCI zaapelowała do rządu, by w najbliższym budżecie przewidział fundusze na szczególne wsparcie dla młodych osób długotrwale bezrobotnych.