waterpol.org
Dziesiątki domów niszczeje mimo kryzysu mieszkaniowego - WaterPOL.org
Mieszkańcy Waterford, szczególnie ci oczekujący na domy socjalne, oraz liczni radni są zadziwieni faktem, że w całym mieście i w hrabstwie niszczeje wiele pustych domów.