waterpol.org
Drastyczny wzrost kosztów wynajmu w Waterford - WaterPOL.org
Według danych z Daft.ie w ciągu pierwszego półrocza 2018 ceny wynajmu domów i mieszkań w Waterford wzrosły niemal o 20%.