waterpol.org
175 000 euro na poprawę infrastruktury turystycznej | WaterPOL.org
Poseł z Waterford John Halligan ogłosił, że w roku 2019 hrabstwo Waterford otrzyma w sumie 175 000 euro na poprawę infrastruktury turystycznej w ramach drugiej transzy programu Outdoor Recreation Infrastructure Scheme. DotacjeDalej ->