waterpol.org
150 okręgów bez plakatów wyborczych | WaterPOL.org
Kandydaci w ponad 150 okręgach wyborczych w całej Irlandii zdecydowali się nie wywieszać w tym roku żadnych plakatów wyborczych.