waterpol.org
Po co Wam wolność? | WaterPOL.org
Pewien artysta sławny i gruby, kiedy jeszcze sławny zbyt ani gruby nie był, śpiewał o wolności w te słowa: "Wolność. Po co wam wolność...