waterjug.wordpress.com
Ang Nakasakay (The Rider) by Naomi Shihab Nye (Transl. by Su Layug)
“Cloister” photo credit/flickr/UniversalPops Ang Nakasakay ~ Naomi Shihab Nye (pagsasalin ni Su Layug) Sabi ng isang totoy kung bibilisan daw niya ang pag-roller-skate hindi siya mahaha…