waterjug.wordpress.com
All The Words: October 2013 Poetry (excerpt) by @MagdaKapa Translated to Filipino by Su Layug
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Lahat ng mga Salita: Oktubre 2013 ni isang tsiklet na minumuni-muni mo hanggang mawalan na …