waterjug.wordpress.com
Why I love the Dead Red Leaf by Su Layug (a prose-poem translated to Filipino)
Copyright © 2013 Su Layug. All Rights Reserved.* Kung Bakit Gusto Ko ang Patay na Dahong Pula (pagsasalin ng hango) ~ ni Su Layug Ang Aspen, gamit ang pulido nitong tangkay, ay ang prima donna ng …