waterjug.wordpress.com
Two Moths (excerpt) ( Dalawang Gamugamo ) by Aimee Nezhukumatathil translated to Filipino by Su Layug
photo: Gamugamo (hango) May mga babae sa kabilang dako ng planetang ito ang hindi makakaalam ng kagandahan ng lumakad habang nakasuot ng…