waterjug.wordpress.com
“I’m Explaining a Few Things” by Pablo Neruda, English translation by Nathaniel Tarn
Pinapaliwanag ko ang Ilang Mga Bagay ~ni Pablo Neruda (salin sa Tagalog ni Su Layug mula sa Kastila at Inggles na salin ni Nathaniel Tarn)At isang umaga ang lahat ng ito ay nasunogIsang umaga ang m…