waterjug.wordpress.com
About Forts
photo credit creative commons: flickr/Education Projects for Children of Sabah Copyright © 2013 Su Layug. All Rights Reserved.* Tungkol sa Mga Kuta ~ Su Layug Sa awit tungkol sa mga kuta na yari …