waterjug.wordpress.com
Naaalala Kita, Kung Paano Ka Noon ~ ni Pablo Neruda (salin mula sa Ingles ni Su Layug — na salin ni M.S. Merwin — at Kastila)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Naaalala kita, kung paano ka noong nakaraang taglagas. Ikaw yung beret na abuhin at an…