waterjug.wordpress.com
Sumpa (Bane)
Lascaux cave painting ~ Wendy Videlock (translated from English) Hitik sa lakas at kalyadong pagkatalusaling Ang thoroughbredat ang hummingbirdat lahat ng mga bagayna may sumpangkaliksian. original…