waterinasuites.info
Đại gia bí ẩn chi hơn 2 tỷ đồng mua cục nấm chưa đến 1kg
Một cục nấm truffle trắng 850 gramme hiếm có vừa được phân phối có giá 85.000 euro cho 1 đại gia Hồng Kông vô danh. Cuộc đấu giá thường niên được tổ chức ở khu vực gần Turin (Ý) đã phân phối thành công cục nấm trắng có giá cao bất thường 85.000 euro (dao …