warstek.com
Tiga Syarat Utama Membuat Matahari Buatan di Bumi
Pada temperatur yang sangat tinggi, sekumpulan gas akan mendapat gangguan termal (panas) yang menyebabkan elektron terlepas