wanderlustpress.net
Nussbaum’un kozmopolitanlık yanılgısı: vatanseverlik, aidiyet vs.
Malum, vatanseverlik bizim topraklarda çok sıkıntılı mesele. Kimin yurdunu sevip sevmediğine (ya da daha çok sevdiğine) kimin karar verebileceği problemiyle başlar. Karşıtı olarak “vatan haini”nden…