wanderlustpress.net
Mizahı, Karadeniz’i ve Toplumcu Gerçekçiliğiyle Rıfat Ilgaz’ın Romancılığı
Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi isimlerin başında gelen Rıfat Ilgaz çoğunlukla Hababam Sınıfı’nın yazarı olarak bilinir. “Hababam Sınıfı” filmlerinin getirdiği görünülürlüğün bu tanınmışlıkta e…