walletpic.com
Gdzie bądź się rozejrzeć…
wiersz/poem; 2016/05/06