wagle.com.np
Migrant Workers: Nepali (Rolpali) Porters of Shimla
भागी ती भागीका छोरा पिलेन घुइक्याउदा छन् अभागी गरिवका छोरा भारी चुइक्याउदा छन् मसुरी डाँडोमा भारतभरीका र संसारकै मान्छे पुग्छन् । तिनीहरु कुन देश या भारतीय राज्यका हुन् खुट्टयाउन हत्तपत्त सकिन्न । …