waelwrites.blog
خريف
بنكهة الحب مذاق قهوتي والشفتين. بسكون العشق، نبضات قلبي والعينين. بنكهة الحب يعبق وجودي ويطبق على جوارحي كفخ صيد. بنكهة الكون أحلامي وبحجم الكون صرخاتي. طالت الأيام ولم يمل الحب مني بعد. طالت الأ…