vychovakectnostem.cz
Sebekázeň
Vnitřní disciplína dělat věci, které jsou důležité a které přijmu za své