vychovakectnostem.cz
Jedinečnost
Dar být sám sebou, mít z toho radost a umět své přednosti využít pro dobré věci