vvdlvertalingen.nl
Leveringsvoorwaarden
Op alle diensten van Vera van der Linden Vertalingen zijn de algemene voorwaarden van het NGTV van toepassing.