vutrutrongtamtay.wordpress.com
Quá trình xây dựng James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh mẽ nhất thế giới
Là thế hệ kế nhiệm của Kính Viễn vọng Không gian Hubble nổi tiếng nhưng đã già cỗi, James Webb là một đài quan sát trong không gian với thiết kế chính là 18 gương kính lục giác màu vàng óng được gh…