vuthuanh.wordpress.com
Ngày thầy cô
Năm nay 20/11 đến vội hay sao ý. Chẳng có thời gian í ới rủ rê, chỉ kịp ok với lớp trưởng cấp 2 đến nhà cô hôm qua rồi vội vàng qua nhà thầy sau trân bóng đá hôm nay. Có khi vì lớn rồi, nhiều người…