vuthuanh.wordpress.com
Chuyện cô gái #3 – Khóc nơi công sở
Lâu lâu tôi mở mấy thứ vụn vặt tôi ghi chép hàng ngày ra đọc, hôm nay thấy cái này, lại muốn post lại đâu đó, những câu chuyện tôi ghi lại bằng cách hiểu và giọng văn của mình. 1. “Ngày xưa ở…