vuthuanh.wordpress.com
Cafe #4 – Tiếc nhất nhỉ?
My “terrible” English version is at the bottom Lần đầu tiên viết về một quán café, đã bảo rằng, có lúc nào đó sẽ viết về Nhà Sàn, thế mà mãi rồi đến khi quán không còn nữa thì mới đủ ti…