vuthuanh.wordpress.com
Mùi hương #2 – Ngày của mùa thu
[English translation at the end – Day of the fall] Hà Nội giữa tháng 11 mà ngoài trời có lúc vẫn lên đến hơn ba chục độ xê. Cảm giác mùa thu đi đâu mất, tự dưng nhớ lại ngày mới chớm lạnh, đư…