vuthuanh.wordpress.com
Cafe #1 – Tranquil – chỗ mới, người cũ
Sáng nay đi đường, suy nghĩ lại trôi lung tung, hôm qua đọc review về 1 quán café mà giật mình, tại sao trong cuốn sổ nho nhỏ, danh mục café của mình nhiều hơn hàng ăn mà lại chẳng có cái được viết…