vuthuanh.wordpress.com
Entry for thu Hà Nội
6h30′ sáng, tự hỏi sao một đứa lười chảy thây như nó có thể dậy sớm và online vào cái h như thế này. Đơn giản cực kì, vì giờ này net đang rẻ, down điếc loạn luôn… Thế đấy, nó lúc nào cũ…