vungtaulube.com
Shell Advance Ultra - Dầu nhớt xe máy tổng hợp 100% | Nhớt Vũng Tàu
Shell Advance Ultra 10W40 / 15W50 [API: SM & JASO: MA2]. Dầu nhớt tổng hợp 100% dành cho động cơ xe máy 4 thì, được hãng xe nổi tiếng DUCATI khuyên dùng.