vungtaulube.com
Nhớt lạnh là gì? Phân loại nhớt lạnh (Refrigeration Oil) | Nhớt Vũng Tàu
Nhớt lạnh (dầu nén lạnh) được lựa chọn dựa trên khả năng tương thích với môi chất lạnh lạnh (gas lạnh) và nhiệt độ bay hơi của từng máy nén cụ thể.