vungtaulube.com
Dầu Shell Rimula R2 Extra - Hiệu suất của Turbo tăng áp | Nhớt Vũng Tàu
Dầu Shell Rimula R2 Extra 15W-40 / 20W-50 là dầu động cơ Diesel cấp chất lượng CF-4. Phù hợp các ứng dụng chịu tải nặng, bao gồm động cơ có Turbo tăng áp