vungtaulube.com
ALL FLEET PREMIUM / CI-4 | Nhớt Vũng Tàu | Dầu động cơ Diesel
Valvoline All Fleet Premium (API: CI-4) dùng cho động cơ diesel trong khai thác mỏ, động cơ diesel biển tốc độ cao, máy kéo nông nghiệp, máy phát điện