vungtaulube.com
DẦU TUABIN - SHELL TURBO T | Nhớt Vũng Tàu
SHELL TURBO T là dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp. Dầu gốc chất lượng cao cùng với phụ gia không chứa kẽm mang lại độ ổn định ôxi hóa tuyệt vời.