vungtaulube.com
DẦU TRUYỀN NHIỆT SHELL HEAT TRANSFER OIL S2 | Nhớt Vũng Tàu
Shell Heat Transfer Oil S2 dùng cho các hệ thống truyền nhiệt liên tục ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ màng dầu tối đa 320 độ C, nhiệt độ bồn dầu tối đa 300 độ C.