vungtaulube.com
MOBILITH SHC SERIES | Nhớt Vũng Tàu | Mỡ tổng hợp đa dụng
Mobilith SHC - mỡ có hiệu suất vượt trội cho nhiều ứng dụng khác nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt. Thiết kế từ dầu gốc tổng hợp và chất làm đặc lithium phức hợp.