vungtaulube.com
CASTROL HYSPIN AWS - Dầu thủy lực chống mài mòn | Nhớt Vũng Tàu
Castrol Hyspin AWS (10; 22; 32; 46; 68; 100) - Dầu thủy lực được pha chế từ dầu gốc khoáng xử lý hyddro (dầu gốc nhóm II) và phụ gia chống mài mòn gốc kẽm