vttblog.com
Digiajalla mittausdatan merkitys kasvaa niin turvallisuustekijänä kuin kauppatavarana – Miten huolehdimme sen luotettavuudesta? – VTT
Mitä tapahtuisi, jos jokin valtio päättäisi, että sen alueella metri olisikin muissa maissa käytettyä metriä lyhyempi? Vientikauppaa harjoittava sahatavaran myyjä saisi mukavasti lisätuloa, kun metritavarana myytävä lauta olisikin naapurimaassa pidempi. Tuontikaupassa tulisi vastaavasti takkiin, ja tilanteesta aiheutuisi kaiken kaikkiaan paljon sekaannusta. Nykyajan teollisuus ja yhteiskunta eivät pysty toimimaan ilman, että mittayksiköiden ja niihin perustuvien mittausten …