vttblog.com
Yhteistyössä digipalveluihin – mikä muuttuu, mikä säilyy, oletko valmis muutokseen?
Digitalisaatio ja teollinen internet uudistavat liiketoimintamalleja kaikkialla ja kaikilla toimialoilla. Uudet teknologiat mahdollistavat lähes rajattoman datan keruun sekä tiedon nopean prosessoi…