vsestudy.cz
krizové situace
Důležitá telefonní čísla Tísňová linka 112 Hasičský záchranný sbor 150 Záchranná služba 155 Policie ČR 158 Poruchy plyn 1239 Poruchy elektrické sítě 840 850 860 Poruchy vody 840 121 121…