vsestudy.cz
Další krok na cestě k zahájení těžby v Pískovně Dušníky
Obec Všestudy připravuje projednání změny č. 1 územního plánu, která navazuje na proces započatý v červnu 2012. Tehdy změnu žádala ještě firma Unim, nyní už jde o záměr společnosti České štěrkopísk…