vsestudy.cz
Strategický plán rozvoje obce Všestudy
Zastupitelé prezentovali na svém zasedání 6/3/08 strategický plán rozvoje obce Všestudy s výhledem do roku 2013. Po základním přehledu situace a části SWOT analýzy charakterizující silné a slabé st…