vsebastian.net
Quick TIP: Host cannot download files from VMware vCenter Update Manager patch store. Check the network connectivity and firewall setup, and check esxupdate logs for details - Przygody z VMware, cloud computingiem i światem IT
Objaw: Przy próbie zeskanowania hosta i porównania go z wcześniej przygotowanym baseline wyskakuje błąd: Host cannot download files from VMware vCenter Update Manager patch store. Check the network connectivity and firewall setup, and check esxupdate logs for details Rozwiązanie:Okazało się iż ESXi nie miał wpisanego żadnego serwera DNS i nie rozwiązywał nazwy vCenter. …