vrangpelle.wordpress.com
Det sket sig
Men det går åt rätt håll. Fortsätter med samma medicinering som tidigare men kompletterar med en för hjärtat som tas vid behov. Med andra ord när hjärtat galopperar iväg i 200 när det inte behövs. …