vores-avis.dk
Øster Hornum vil informere og ”sælge sig selv” til lokale og tilflyttere ved ”Åben By” - Vores Avis
”Hva’ sker der i Ø. Hornum…?” Det kan alle interesserede – lokale som interesserede tilflyttere – få svar på lørdag den 21. september, når der holdes ”Åben By” med Øster Hornum Fjernvarmeværk og Øster Hornum Vandværk som hovedarrangører. Efter morgen-meny i hallen får repræsentanter fra Lokalrådet, MeNaTeket, Borgerforeningen, Forsamlingshuset, Dagli’brug- sen, Cirkelslaget og Nybolig mulighedRead More