voniava.sk
Zásady ochrany osobných údajov ~ Voniava.sk - Privoňaj k duši bylín
Kto sme Adresa našej webovej stránky je: https://voniava.sk. Na našom webe ponúkame produkty a služby, ktoré je možné si zakúpiť online. Spracovanie osobných údajov získaných na ústrednom portáli sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým …