vokalaedalat.com
بهره برداری از اختراع | مشاوره حقوقی
اختراعی که سه مالک دارد و هرسه به نسبت مساوی در آن سهم دارند, قرار است در دست بهره برداری قرار بگ...
حمید حسنی