vojvodina.com
Dunav – Vojvodina Portal
Dunav je najznačajnija evropska reka i predstavlja evropski saobraćajni koridor 7. Sastavni je deo transevropskog plovidbenog sistema Rajna – Majna – Dunav, koji svojom dužinom od 3505 km plovnog puta…